5 tips tối ưu hóa quảng cáo trên facebook – DC UNI

5 tips tối ưu hóa quảng cáo trên facebook

Đối với Facebook Ads, chạy quảng cáo mà không không tối ưu thì chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ. Việc tối ưu chiến dịch quảng cáo Facebook của bạn sẽ giúp tối ưu budget, target chính xác đến đúng tập khác hàng,…

Lưu ngay 5 tips tối ưu hóa cho Facebook Ads dưới đây nhé!

1. LUÔN NHÌN VÀO ĐIỂM SÁNG

Thay vì tìm và sửa lỗi những #Ads hiệu quả thấp thì hay tắt nó đi và tìm hiểu xem những #Ads tốt tại sao mang lại hiệu quả cao và tối ưu chúng.

2. HÃY PHÂN LOẠI TỆP AUDIENCE

Ở đây các bạn test từng Audience trên một chiến dịch quảng cáo như #Adset1, #Adset2 , #Adset3…v…v adset nào đưa ra những kết quả tốt nhất cho bạn thì đó chính là tệp khách hàng mua hàng bạn đang mong muốn đã xuất hiện.

3. RETARGER VS LOOKALIKE

– Đối tượng lookalike là một danh sách những người dùng có đặc điểm tương tự như những người dùng trong một website custom audience. 

– Retarget là một danh sách những người có những hành động quan tâm đến sản phẩm của bạn họ có thể là những người đã mua hàng và chưa mua hàng – Từ đó bạn sẽ có tệp danh sách khách hàng này để “vã” quảng cáo khuyến mãi, giảm giá cho những người quan tâm sản phẩm.

4. LUÔN TỐI ƯU DỰA TRÊN VIỆC BÁN HÀNG

Tương tác cao không có nghĩa là bán được hàng. Bạn hãy ưu tiên các #Ads khiến khách hàng mua nhiều hàng hơn.

5. TỐI ƯU “THỤ ĐỘNG”

– Khai thác tệp khác hàng đã từng mua hàng

– Chăm sóc khách hàng ở nhiều kênh

– Tăng kỹ năng nhân sự

– Đầu tư content

 

Trả lời