50% nhân viên mất động lực khi làm việc? Quản lý cần làm gì? – DC UNI

50% nhân viên mất động lực khi làm việc? Quản lý cần làm gì?

Nếu bạn đang ở vị trí quản lý, chắc chắn không ít lần bắt gặp hình ảnh nhân viên đi làm với tác phong chậm chạp, tinh thần rệu rã, làm gì cũng trì hoãn, rời rạc. Vậy nguyên nhân sâu xa là do đâu?

Theo một báo cáo của Gallup, 95% nhân viên khi đến công ty không biết mục tiêu của mình là gì, 50% nhân viên bị mất động lực trong khi làm việc và luôn luôn sẵn sàng rời đi.

Khi người lãnh đạo doanh nghiệp không thể giúp nhân viên trả lời được câu hỏi MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY LÀ GÌ và họ sẽ ĐÓNG GÓP NHƯ THẾ NÀO cho mục tiêu đó, doanh nghiệp đã đánh mất phần lớn cơ hội để khai thác và phát triển tiềm năng đội ngũ nhân sự của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc công ty sẽ khó duy trì sự tăng trưởng một cách bền vững.

Chúng ta không thể kỳ vọng nhân viên làm việc hiệu quả nếu không xây dựng được hệ thống mục tiêu phù hợp. Nhân viên cũng không thể làm tốt khi chúng ta chỉ giao nhiệm vụ mỗi ngày, họ cần được chỉ ra cách thức để hoàn thành nó một cách tốt nhất. Theo thời gian, họ cần được giao phó và đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng hơn nâng tầm quan trọng trong việc đóng góp với công ty, từ đó tạo sự gắn kết mật thiết với công việc.

Mặt khác, tiềm năng của mỗi người đều rất lớn, nếu mục tiêu chỉ là một chiều từ cấp trên giao xuống thì nhân sự sẽ khó thể phát triển đúng với năng lực của mình, hoặc họ sẽ mất đi sự chủ động.

Vì lẽ đó, doanh nghiệp cần một hệ thống quản trị mục tiêu minh bạch, xuyên suốt và được cập nhật theo thời gian thực. Về cơ bản một hệ thống quản trị mục tiêu hiệu quả cần đảm bảo 4 tiêu chí: 

  • Tính nhất quán và gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu cá nhân, mục tiêu phòng ban và mục tiêu của công ty. 
  • Khả năng đo lường một cách chính xác và được thường xuyên cập nhật. 
  • Mỗi mục tiêu đặt ra cần có người làm chủ và cam kết hoàn thành nó, có nghĩa rằng hệ thống này phải thuận tiện để mọi người theo dõi và dễ dàng thảo luận khi cần. 
  • Chú trọng vào khả năng thực thi, thay vì chỉ tập trung lập kế hoạch. 

Hy vọng những ai đang ở vị trí quản lý sẽ thấu hiểu nhân viên để có những kế hoạch và mục tiêu phát triển dài hạn cho từng cá nhân, đây cũng là yếu tố then chốt phát triển doanh nghiệp bền vững trong tương lai.

Trả lời