Cách Đánh Giá Hiệu Quả Chiến Dịch Quảng Cáo Facebook – DC UNI

Cách Đánh Giá Hiệu Quả Chiến Dịch Quảng Cáo Facebook

Mỗi loại mục tiêu, cách Facebook tối ưu quảng cáo của bạn là khác nhau. Chính vì vậy, là một nhà quảng cáo Facebook, ta cần phải theo dõi và tối ưu từng chiến dịch với các chỉ số khác nhau. Ví dụ với chiến dịch tin nhắn, Facebook sẽ dựa vào dữ liệu những người đã nhắn tin trên quảng cáo của bạn. Để tìm tiếp những người tương tự họ trong tệp bạn nhắm đến. Và phân phối quảng cáo của bạn đến cho những người tương tự này… Dưới đây là một số cách đánh giá hiệu quả chiến dịch quảng cáo Facebook. Cũng như cách để nhà quảng cáo Facebook tối ưu quảng cáo của mình:

Một số các chỉ số đánh giá cho nhà quảng cáo Facebook

1. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO TƯƠNG TÁC

Tương tác với bài viết

Chi phí trên mỗi tương tác với bài viết

Bình luận về bài viết – Tất nhiên, đây là thứ bạn muốn có nhất

Chi phí trên mỗi bình luận về bài viết – Và với chi phí rẻ nhất

2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO TIN NHẮN

Quan hệ kết nối mới qua tin nhắn

Chi phí trên mỗi quan hệ kết nối mới qua tin nhắn

Bình luận về bài viết – Nếu quảng cáo của bạn thu hút được nhiều tin nhắn, bạn sẽ có được nhiều comment.

Chi phí trên mỗi bình luận về bài viết

3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO LƯỢT XEM VIDEO

Số lượt xem video trên mỗi 2s/10s/ThruPlay (tùy vào bạn chọn phương pháp tối ưu là bao nhiêu giây video).

Chi phí trên mỗi lượt xem video (lượt xem 3s/10s/ThruPlay)

ThruPlay là gì? ThruPlay là lượt xem ít nhất 15s video quảng cáo. Nếu video bằng hoặc ít hơn 15s, xem hết video được xem là một lượt ThruPlay. Nếu video dài hơn 15s, ThruPlay được tính là số lượt xem ít nhất 15s video.

Chiến dịch thu hút lượt xem video, bạn đừng kỳ vọng có comment, like, tin nhắn. Facebook chỉ quan tâm đến lượt xem video.

4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO CHUYỂN ĐỔI

ROAS (lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo)

Chuyển đổi tùy chỉnh (mua hàng/thêm vào giỏ hàng/thông tin thanh toán/xem nội dung – tùy loại chuyển đổi bạn sử dụng)

Chi phí trên mỗi chuyển đổi

Trên đây là các cách đánh giá hiệu quả chiến dịch quảng cáo Facebook mà DC UNI muốn chia sẻ. Mong chúng sẽ có ích, chúc các bạn thành công!

 

Trả lời