Đặt tên fanpage sao cho hiệu quả tối đa seo tự nhiên trên facebook – DC UNI

Đặt tên fanpage sao cho hiệu quả tối đa seo tự nhiên trên facebook

Tên trang phải phản ánh chính xác nội dung Fanpage. Hãy nhớ rằng chỉ những người đại diện được ủy quyền hoặc quản trị viên mới có thể quản lý Trang cho một thương hiệu, địa điểm, tổ chức hoặc nhân vật công cộng.

Tên fanpage không thể bao gồm:

– Các điều khoản hoặc cụm từ vì chúng bị Facebook đánh giá là lạm dụng hoặc vi phạm bản quyền với một ai đó

– Từ chính thức, nếu trang này không phải là trang chính thức của một thương hiệu, địa điểm, tổ chức hoặc nhân vật công cộng.

– Viết hoa không đúng (ví dụ: tHe CaFE ). Tên trang phải sử dụng viết hoa đúng ngữ pháp và có thể không bao gồm tất cả các chữ in hoa, ngoại trừ các từ viết tắt.

 – Ký hiệu đặc biệt  (ví dụ: ®) hoặc dấu câu không cần thiết.

Mô tả hoặc khẩu hiệu (ví dụ: The Best Cafe – Chúng tôi phục vụ cà phê tốt nhất trong thị trấn). Những người quản lý Trang có thể thêm thông tin này vào phần Giới thiệu về Trang.

    Bất kỳ biến thể nào của từ Facebook.

Tên fanpage không nên chỉ bao gồm:

– Từ chung chung (ví dụ: Pizza). Các trang phải được quản lý bởi các đại diện chính thức của các chủ đề mà họ về. ví dụ : Pizza Việt Nam hoặc Pizza chay…

– Vị trí địa lý chung (ví dụ: New York). Tuy nhiên, bạn có thể tạo tên Trang cho một tổ chức đại diện cho một vị trí địa lý. Ví dụ, thành phố Paris- Kinh đô thời trang và ánh sáng và nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh Anh là những tên Trang được chấp nhận.

Ngoài ra, tên fanpage có giới hạn 75 ký tự 

Hãy suy nghĩ  và lựa chọn một cái tên ngắn gọn và đáng nhớ. Mô tả thêm nên được đặt trong phần Giới thiệu của bạn, không nên quá tham và gắn vào tên fanpage.

 

Trả lời