Giải thích về hệ thống phân phối và đấu giá quảng cáo trên facebook – DC UNI

Giải thích về hệ thống phân phối và đấu giá quảng cáo trên facebook

NHẬN BIẾT CÁCH THỨC VÀ LÝ DO MỌI NGƯỜI XEM QUẢNG CÁO

Xác định ba thành phần chính của hệ thống phân phối quảng cáo Facebook.

Tóm tắt những gì mà giai đoạn tìm hiểu thực hiện đối với quảng cáo của bạn.

Giải thích về hệ thống phân phối và đấu giá QC trên FB

Một hệ thống tìm kiếm sự cân bằng

Khi hiển thị quảng cáo, Fb  cố gắng cân bằng hai điều:

Giúp nhà quảng cáo tiếp cận tới những người trong đối tượng mục tiêu của họ. Và mang lại kết quả

Cung cấp trải nghiệm tích cực, phù hợp cho những người sử dụng Sản phẩm của Facebook.

 TỔNG GIÁ TRỊ CAO NHẤT SẼ THẮNG

Để đạt được sự cân bằng này. Fb tổ chức một cuộc đấu giá để kết hợp quảng cáo đến với đúng người vào đúng thời điểm. Bằng cách đó, các nhà quảng cáo tiếp cận những người dễ tiếp thu quảng cáo của họ. Trong khi mọi người thấy điều gì đó khiến họ quan tâm. 

Các cuộc đấu giá của Fb khác với các cuộc đấu giá truyền thống. Vì người chiến thắng không phải là quảng cáo có giá thầu bằng tiền cao nhất. Tất cả các quảng cáo trên Facebook đều cạnh tranh với nhau. Và hệ thống của Fb sẽ chọn quảng cáo tạo ra tổng giá trị cao nhất là người chiến thắng. 

Nói chung, Fb dự đoán một quảng cáo càng phù hợp với ai đó. Thì bạn, nhà quảng cáo, sẽ càng ít tốn chi phí để hiển thị quảng cáo đó cho họ.

HỆ THỐNG PHẦN PHỐI

Hệ thống phân phối bao gồm ba thành phần chính:

 + BÁN ĐẤU GIÁ:  Khi có cơ hội hiển thị quảng cáo cho ai đó, các nhà quảng cáo cạnh tranh để giành lấy cơ hội này trong một cuộc đấu giá. Để tìm ra trải nghiệm có giá trị nhất. Fb xếp hạng mỗi quảng cáo nhắm mục tiêu đến một người. Quảng cáo chiến thắng sẽ tối đa hóa giá trị cho cả nhà quảng cáo và người được quảng cáo.

+ KIỂM SOÁT NHỊP ĐỘ: Nhịp độ cho phép Fb linh hoạt để mang lại cho bạn kết quả khả dụng tốt nhất cho mục tiêu của bạn. Fb điều chỉnh giá thầu của bạn dựa trên ngân sách và thời gian còn lại quảng cáo của bạn.

Tương tự, Fb có thể tăng số ngân sách chi tiêu. Nếu sự tối ưu hóa với chi phí phù hợp với chiến lược giá thầu của bạn. Fb cũng có thể giảm số ngân sách chi tiêu. Nếu sự tối ưu hóa có sẵn với chi phí phù hợp với chiến lược giá thầu của bạn.

+ KIỂM SOÁT CỦA NHÀ QUẢNG CÁO: Kiểm soát của nhà quảng cáo là các yếu tố đầu vào của nhà quảng cáo để hướng dẫn hệ thống đấu giá và nhịp độ của chúng tôi.

Các đầu vào này bao gồm các giá trị và thông số bạn chỉ định cho đối tượng, ngân sách, giá thầu, vị trí, lịch biểu và sự kiện tối ưu hóa (số lần quảng cáo của bạn đạt được kết quả mà bộ quảng cáo của bạn hiện được tối ưu hóa, dựa trên thời lượng chuyển đổi bạn đã chọn). 

GIAI ĐOẠN MÁY HỌC

Mỗi khi một trong các quảng cáo của bạn xuất hiện sau khi chiến thắng trong phiên đấu giá, hệ thống phân phối sẽ tìm hiểu thêm về những người tốt nhất để nhắm mục tiêu, thời gian trong ngày để hiển thị quảng cáo cũng như các vị trí và quảng cáo để sử dụng. Quảng cáo xuất hiện càng nhiều, hệ thống phân phối càng tối ưu hóa hiệu suất của quảng cáo tốt hơn.

Các giai đoạn máy học là khi hệ thống phân phối chưa học đủ cho hiệu suất ổn định. Điều này xảy ra khi bạn tạo một bộ quảng cáo mới hoặc thực hiện một chỉnh sửa quan trọng đối với một quảng cáo hoặc bộ quảng cáo hiện tại. Bộ quảng cáo thoát khỏi giai đoạn tìm hiểu khi hiệu suất của chúng ổn định. 

Trong Trình quản lý quảng cáo, cột Phân phối có nội dung Học trong giai đoạn tìm hiểu. Bộ quảng cáo thường thoát khỏi giai đoạn tìm hiểu sau khi chúng nhận được khoảng 50 kết quả trong vòng 7 ngày. Tỷ lệ ngân sách chi tiêu trong giai đoạn máy học nhỏ hơn thường dẫn đến tỷ lệ ngân sách chi tiêu cao hơn cho hiệu suất ổn định và chi phí trên mỗi kết quả thấp hơn. Vì lý do này, bạn nên thiết lập từng bộ quảng cáo để nhận được 50 kết quả trong 7 ngày

 

Trả lời