Khắc phục sự cố: Bí quyết để tránh thanh toán không thành công – DC UNI

Khắc phục sự cố: Bí quyết để tránh thanh toán không thành công

Đang chạy ngon mà bị dính thanh toán không thành công và đôi khi còn bị vô hiệu hóa tk thì rất là…. cay. Vậy làm thế nào tránh gặp phải lỗi này và con tk mượt mà chạy lãi.

1.Đảm bảo thẻ có đủ tiền, đặc biệt là khi gần đến ngày lập hóa đơn hàng tháng. FB tự động tính phí mỗi khi bạn đạt đến ngưỡng lập hóa đơn. FB tính phí một lần nữa vào ngày lập hóa đơn hàng tháng đối với mọi chi phí còn lại.

2. Hãy thêm phương thức thanh toán dự phòng vào tài khoản để quảng cáo không bị tạm dừng do thiếu tiền. Xác nhận rằng phương thức thanh toán bạn muốn thêm:

      – Dùng được ở quốc gia của bạn.

      – Có mã CVV. Đây là mã gồm 3 con số ở mặt sau của thẻ hoặc 4 con số ở mặt trước. Để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn, chúng tôi chỉ cấp nhận các thẻ có mã bảo mật. Mã này thường gắn nhãn là CVV, CVC, CSC, CVV2 hoặc CVC2.

       – Đừng liên kết quá nhiều tài khoản. Để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn, chúng tôi hạn chế lượng tài khoản có thể dùng chung một phương thức thanh toán.

3. Một số thẻ tín dụng hạn chế số tiền tính phí tối đa cho mỗi giao dịch. Nếu có giới hạn trong thẻ tín dụng, bạn có thể hạ ngưỡng lập hóa đơn để phù hợp với số tiền này.

4.Kiểm tra ngày hết hạn trên thẻ tín dụng hoặc ghi nợ để đảm bảo thẻ không hết hạn khi tính phí trong tương lai.

Trả lời