Khắc phục sự cố tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa do thanh toán không thành công!- Part 2 – DC UNI

Khắc phục sự cố tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa do thanh toán không thành công!- Part 2

Khắc phục sự cố tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa do thanh toán không thành công!

Khi phương thức thanh toán bạn đang sử dụng để chạy quảng cáo trên Facebook gặp sự cố, quảng cáo sẽ tạm dừng cho đến khi bạn thanh toán dư nợ của mình. Dưới đây là những lý do phổ biến dẫn đến thanh toán không thành công:

1 – KHÔNG CÓ ĐỦ TIỀN TRONG THẺ TÍN DỤNG HOẶC THẺ GHI NỢ: Hãy đảm bảo thẻ có đủ tiền, đặc biệt là vào ngày lập hóa đơn hàng tháng. FB tự động tính phí mỗi khi bạn chi tiền đến mức nhất định (gọi là ngưỡng lập hóa đơn) và thu phí khi đến ngày lập hóa đơn hàng tháng đối với mọi chi phí còn lại.

2 – BẠN ĐÃ ĐẠT ĐẾN HẠN MỨC THẺ TÍN DỤNG: Một số thẻ tín dụng giới hạn số tiền tính phí tối đa trong một giao dịch. Nếu có giới hạn trong thẻ tín dụng, bạn có thể hạ ngưỡng lập hóa đơn để phù hợp với số tiền này.

3 – CÓ VẤN ĐỀ KHI XỬ LÝ HOẶC XÁC MINH THẺ CỦA BẠN: Hầu hết các trường hợp thanh toán không thành công diễn ra khi ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán gặp sự cố khi xử lý thanh toán. Kiểm tra ngày hết hạn trên thẻ tín dụng hoặc ghi nợ để đảm bảo thẻ không hết hạn khi tính phí trong tương lai.

4 – THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG KHÔNG CHÍNH XÁC : Đảm bảo thông tin tài khoản ngân hàng (ví dụ: số tài khoản, mã ngân hàng hoặc tên ngân hàng) trong phần Cài đặt thanh toán là chính xác.

Nếu phương thức thanh toán dùng để chạy quảng cáo trên Facebook gặp sự cố, bạn có thể thử một trong các cách sau:

– Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để được trợ giúp.

– Tính phí bằng phương thức thanh toán chính hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác trên tài khoản một lần nữa bằng cách nhấp vào Thanh toán ngay.

– Thêm phương thức thanh toán mới vào tài khoản bằng cách cập nhật Cài đặt thanh toán. Chúng tôi sẽ tự động tính phí số dư nợ theo phương thức thanh toán mới.

– Tham khảo cách tốt nhất để tránh thanh toán không thành công.

Nếu quảng cáo tạm dừng, bạn sẽ không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản phí bổ sung nào cho đến khi thanh toán xong số tiền phải trả. Sau khi bạn thanh toán số dư, chúng tôi sẽ tiếp tục mọi quảng cáo đã lên lịch hoặc đang hoạt động và cố gắng bù đắp mọi khoảng thời gian đã mất để đáp ứng ngân sách và khoảng thời gian của chiến dịch ban đầu bạn đã đặt.

Trả lời