Khóa đào tạo Lịch học Giảng viên

Nhập hàng Trung Quốc - PIK

Tối 13,14,15,16/12/2021

(Thứ 2-Thứ 5)

Dũng Tàu

Shopee Ads Thực chiến - SEM

17,18,19/12/2021

(Thứ 6- Chủ nhật)

Yến Trùm

Tik Tok Ads

21,22/12/2021

(Thứ 3- Thứ 4)

D.V. Tiến

Facebook Ads - PFA 

 Tối 24,25,26,27,28,29/12/2021

(Thứ 6- Thứ 4)

Doãn Kỷ
Donnie Chu