Khóa đào tạo Lịch học Giảng viên Học phí

Facebook Ads - PFA 

http://info.dc.edu.vn/pfa

 

 Cả Ngày 

26,27,28/08/2022 

(Thứ 6- Chủ nhật)

Doãn Kỷ
Donnie Chu
33,000,000

 Shopee Ads Thực chiến - SEM

https://info.dc.edu.vn/shopee

09,10,11/09/2022

(Thứ 6- Chủ nhật)

Yến Trùm 9,900,000
TikTok Shop 

 Tối

15,16,17,18/09/2022

(Thứ 5- Chủ nhật)

Yến Trùm  

Nhập hàng Trung Quốc- PIK

https://www.oem.edu.vn/

 

 Tối

21,22,23,24/09/2022

(Thứ 4 - Thứ 7)

Dũng Tàu 10,880,000đ

Facebook Ads - PFA 

http://info.dc.edu.vn/pfa

 

 Cả Ngày 

 23,24,25/09/2022 

(Thứ 6- Chủ nhật)

Doãn Kỷ
Donnie Chu
33,000,000