Khóa đào tạo Lịch học Giảng viên Học phí

Facebook Ads - PFA 

http://info.dc.edu.vn/pfa

Tối 26,27/04/2022 
 Cả Ngày   
28,29/04/2022 

(Thứ 3- Thứ 6)

Doãn Kỷ
Donnie Chu
33,000,000

Nhập hàng Trung Quốc- PIK

https://www.oem.edu.vn/

 

 Tối

04,05,06,07/05/2022

(Thứ 4- Thứ 7)

Dũng Tàu 10,880,000đ

Nhập hàng Trung Quốc-101

 Tối

10,11/05/2022

(Thứ 3 - Thứ4)

Dũng Tàu  

 

Shopee 101

 

 Tối

13,14/05/05/2022

(Thứ 6- Thứ 7t)

Yến Trùm  

Facebook Ads - 101

Tối

15,16,17,18/05/2022

(Chủ nhật- Thứ 4)

Doãn Kỷ
Donnie Chu
 

 Shopee Ads Thực chiến - SEM

https://info.dc.edu.vn/shopee

20,21,22/05/2022

(Thứ 6- Chủ nhật)

Yến Trùm 9,900,000

Nhập hàng Trung Quốc- PIK

https://www.oem.edu.vn/

 

 Tối

23,24,25,26/05/2022

(Thứ 2- Thứ 5)

Dũng Tàu 10,880,000đ

Facebook Ads - PFA 

http://info.dc.edu.vn/pfa

 

 Cả Ngày 

  27, 28,29/05/2022 

(Thứ 6- Chủ nhật)

Doãn Kỷ
Donnie Chu
33,000,000