Làm cách nào để yêu cầu huy hiệu đã xác minh (dấu tích xanh) trên Facebook? – DC UNI

Làm cách nào để yêu cầu huy hiệu đã xác minh (dấu tích xanh) trên Facebook?

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ YÊU CẦU HUY HIỆU ĐÃ XÁC MINH (DẤU TÍCH XANH) TRÊN FACEBOOK?

(Các Trang và trang cá nhân cần thực hiện xác thực 2 yếu tố trước khi yêu cầu xác minh trên facebook) 

✔ Huy hiệu đã xác minh (Trang có dấu tích xanh) có ý nghĩa là Facebook đã xác nhận Trang hoặc trang cá nhân là sự hiện diện xác thực của thương hiệu hoặc người của công chúng mà huy hiệu này đại diện.

✔ Xác minh trang cá nhân hoặc Trang của bạn

Bạn có thể điền vào mẫu này để xác minh trang cá nhân hoặc trang của mình:

https://www.facebook.com/help/contact/295038365360854

✔ Cần đáp ứng những yêu cầu nào để xin cấp huy hiệu đã xác minh?

– Facebook xem xét một số yếu tố khi đánh giá Trang và trang cá nhân trên Facebook để xác định xem những trang này có phục vụ lợi ích của công chúng cũng như đáp ứng tiêu chí xác minh hay không.

– Ngoài việc tuân theo các điều khoản dịch vụ và tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook, Trang và trang cá nhân cần phải mang tính:

*XÁC THỰC: Đại diện cho người, doanh nghiệp hoặc tổ chức đã đăng ký có thực.

*DUY NHẤT: Là sự hiện diện duy nhất của cá nhân hoặc doanh nghiệp này. Facebook chỉ có thể xác minh một Trang/trang cá nhân cho mỗi người hoặc doanh nghiệp, ngoại trừ các Trang và trang cá nhân theo ngôn ngữ. Facebook không xác minh Trang và trang cá nhân cho sở thích chung (ví dụ: Ảnh chế về cún con).

 *HOÀN CHỈNH: Có phần giới thiệu, ảnh đại diện Trang hoặc trang cá nhân và hoạt động gần đây, cùng với ít nhất một bài viết.

 *ĐÁNG CHÚ Ý: Đại diện cho một người, thương hiệu hoặc thực thể nổi tiếng và thường được tìm kiếm. Facebook xem xét Trang và trang cá nhân được giới thiệu trong nhiều nguồn tin tức nhưng không coi nội dung trả phí hay quảng cáo là nguồn để xem xét. (ví du như được đề cập đén trong các trang báo mạng hoặc tin tức)

—- Nếu Trang hoặc trang cá nhân của bạn không đáp ứng tiêu chí nhận huy hiệu đã xác minh, có nhiều cách khác để cho mọi người biết đó là trang xác thực.

Ví dụ: bạn có thể đặt liên kết đến Trang hoặc trang cá nhân đó trên trang web, trang Instagram hoặc tài khoản Twitter chính thức.

Dc: Lê Dương Media

 

Trả lời