Những chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng quảng cá – DC UNI

Những chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng quảng cá

1. CTR (CLICK THROUGH RATE) – Tỷ lệ nhấp chuột vào quảng cáo

Chỉ số CTR cho biết số lượt click vào liên kết trên quảng cáo so với số lượt hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được. Chỉ số CTR càng cao thì cho thấy bài quảng cáo của bạn đang có nhiều người quan tâm còn nếu chỉ số CTR quá nhỏ thì bạn nên kiểm tra lại bài quảng cáo, có thể nội dung bài quảng cáo chưa tốt hoặc tệp khách hàng bạn đang nhắm tới chưa phải khách hàng mục tiêu.
Chỉ số CTR được tính theo công thức đơn giản:
CTR = Lượt click vào liên kết (Clicks) / số lượt hiển thị (Impressions)
2. CPM ( COST PER MILLE) – Chi phí cho 1.000 lượt hiển thị
Chỉ số CPM là chỉ số quan trọng để biết xem giá thầu quảng cáo của bạn cao hay thấp. CPM càng thấp thì chứng tỏ chi phí quảng cáo của bạn đang rẻ và ngược lại.
Chỉ số CPM được tính theo công thức:
CPM = (Số tiền chi cho quảng cáo/ Số lần hiển thị quảng cáo) * 1000
3. CPC ( COST PER CLICK) – Chi phí cho mỗi lượt nhấp chuột
CPC hiển thị số tiền trung bình tính cho mỗi lần nhấp vào liên kết. CPC cũng là một chỉ số quan trọng để so sánh hiệu suất và hiệu quả của quảng cáo.
Chỉ số CPC được tính theo công thức:
CPC = Số tiền đã chi tiêu / Số lượt nhấp vào liên kết
4. CR (CONVERSION RATE) – TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI
Chỉ số CR cho biết tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang mua hàng của bạn. Chỉ số CR phụ thuộc khá nhiều vào chất lượng bài đăng, landing page và trang đích của quảng cáo.
Chỉ số CR được tính theo công thức:
CR = Số lượt mua hàng / Số lượt click vào liên kết

 

Trả lời