Quảng cáo của tôi bị từ chối, tôi phải làm gì? – DC UNI

Quảng cáo của tôi bị từ chối, tôi phải làm gì?

Khi quảng cáo bị từ chối, Facebook sẽ gửi email thông báo và chuyển bạn đến giao diện Chất lượng tài khoản. Ở đây bạn có thể xem lý do quảng cáo của bạn bị từ chối. Nhà quảng cáo có thể chỉnh sửa quảng cáo hay tạo quảng cáo mới để khắc phục. HOẶC yêu cầu xem xét lại nếu bạn cho rằng quảng cáo bị từ chối do nhầm lẫn.

Lưu ý: Nếu bạn cần kiểm tra địa chỉ email nhận thông báo về quảng cáo, hãy đi đến phần Thông tin doanh nghiệp trong Trình quản lý quảng cáo.

Lưu ý: Để bảo vệ tính hiệu quả của quy trình thực thi, Facebook có thể không chia sẻ chi tiết cụ thể về cách hệ thống xác định vi phạm. Đặc biệt vì không muốn mọi người sử dụng thông tin này để lảng tránh hệ thống xét duyệt.

1.CHỈNH SỬA HOẶC TẠO QUẢNG CÁO MỚI

Nếu quảng cáo của bạn bị từ chối do không tuân thủ Chính sách quảng cáo của Facebook, thì tùy theo mức độ vi phạm, bạn có thể khắc phục vấn đề bằng cách cập nhật thành phần vi phạm chính sách. Ví dụ như hình ảnh, video, văn bản, phương thức nhắm mục tiêu hoặc trang đích. Tìm hiểu cách chỉnh sửa quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo.

Không phải mọi loại quảng cáo đều có thể chỉnh sửa. Nếu không thể hoặc chọn không chỉnh sửa quảng cáo, bạn có thể tạo quảng cáo mới. Trong cả hai trường hợp, các quảng cáo này được xem là quảng cáo mới. Chúng phải trải qua hệ thống xét duyệt quảng cáo của Facebook trước khi được phép chạy.

2. YÊU CẦU XEM XÉT LẠI QUẢNG CÁO BỊ TỪ CHỐI

Nếu cho rằng quảng cáo của mình bị từ chối do nhầm lẫn, bạn có thể yêu cầu xem xét lại quyết định đó. Cách yêu cầu xem xét lại:

B1: Đi đến giao diện Chất lượng tài khoản.

B2: Nhấp để chọn tài khoản hoặc danh mục có quảng cáo bị từ chối.

B3: Chọn quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch mà bạn cho rằng bị từ chối do nhầm lẫn.

B4: Nhấp vào Yêu cầu xem xét lại rồi chọn Gửi.

Bạn có thể theo dõi trạng thái của mọi yêu cầu xem xét lại bất kỳ lúc nào.

Nếu Facebook thay đổi quyết định, quảng cáo sẽ có cùng trạng thái với chiến dịch của bạn. Lưu ý nếu quyết định ban đầu về quảng cáo bị hủy bỏ và chiến dịch của bạn đang hoạt động, quảng cáo sẽ tự động bắt đầu phân phối. Nếu bị từ chối sau khi xem xét lại, quảng cáo sẽ tiếp tục ở trạng thái bị từ chối. Bạn không thể gửi yêu cầu xem xét lại cho quảng cáo này nữa.

Không giống như khi xét duyệt quảng cáo lần đầu. Facebook dựa nhiều hơn vào đội ngũ chuyên viên xét duyệt khi xem xét lại cho nhà quảng cáo. Facebook không ngừng tìm cách tăng cường hệ thống tự động hóa để cải thiện tốc độ và hiệu quả. Mục đích tạo quy trình yêu cầu xem xét lại khi có quảng cáo bị từ chối là để khắc phục vấn đề nếu Facebook có sai sót.

Facebook không cam kết rằng mình luôn đúng. Ngay cả trong quy trình xét duyệt lại – vì cả con người lẫn máy móc đều có thể mắc sai lầm. Tuy nhiên, Facebook không ngừng cải thiện hệ thống thực thi. Kể cả quy trình xét duyệt ban đầu và quy trình xét duyệt bổ sung.

Hãy lưu ý rằng việc yêu cầu xem xét lại không tác động tiêu cực đến vị thế của bạn với Facebook.

 

Trả lời