Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa – Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa hàng loạt và cách kháng nghị tài khoản dạng 273 – DC UNI

Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa – Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa hàng loạt và cách kháng nghị tài khoản dạng 273

TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO BỊ VÔ HIỆU HÓA- TÀI KHOẢN QUẢNG CÁI BỊ VÔ HIỆU HÓA HÀNG LOẠT VÀ CÁCH KHÁNG NGHỊ TÀI KHOẢN DẠNG 273

1. NHẬN DIỆN TÀI KHOẢN BỊ HẠN CHẾ 271

Rất nhiều bạn đang không phân biết được các dạng tài khoản bị hạn chế. Trước khi kháng thì bạn nên chú ý xem tài khoản của bạn đang bị hạn chế ở dạng nào nhé

Để kiểm tra xem tài khoản của mình bị khóa dạng nào thì bạn cần dùng máy tính vào trong phần chất lượng tài khoản để xem.

Link truy cập phần chất lượng tài khoản: https://www.facebook.com/accountquality .

Các bạn vào chất lượng tài khoản rồi chọn mục tài khoản Facebook

Khi bạn vào sẽ thấy báo tài khoản bị hạn chế, và có 1 cột ở bên cạnh có nút yêu cầu xem xét lại. nút này vẫn còn xanh bấm vào được thì còn có thể kháng. Nếu nút bị chìm xuống hay không ấn được nữa thì sẽ không kháng được . Và sau khi ấn vào nút kháng thì bạn để ý đến đuôi của link trang web đó sẽ là 273

2. CÁCH KHÁNG TÀI KHOẢN HẠN CHẾ DẠNG 273

Trả lời