Target thẳng, target chéo trong facebook ads và cách lấy tệp phễu – DC UNI

Target thẳng, target chéo trong facebook ads và cách lấy tệp phễu

Đã là dân chạy Ads chắc chắn phải biết thuật ngữ Target

Vậy Targer thẳng, chéo và cách lấy tệp phễu là gì?

Cùng tìm hiểu dưới bài viết này nhé

1. TARGET THẲNG LÀ GÌ?

Là có gì target lấy. Bán giày thì Target giày, bán quần áo thì target quần áo. Nói chung nó rất cơ bản nhưng chính vì cơ bản nên độ cạnh tranh sẽ cao khi Target như này. Vì bạn đang trực tiếp cạnh tranh với những người bán giày khác

Vì thế mà có hình thức Target chéo

2. TARHET CHÉO LÀ GÌ?

Là Target vào những hành vi liên quan. Ví dụ bán cặp sách thì có Target vào trường học, học sinh, thậm chí quần áo và giày cũng có thể.

Ví dụ khác như bán thuốc tẩy lông chân thì Target vào váy,…

Target chéo như này rất thông mình, vì mình sẽ Target vào tệp có hành vi liên quan. Không phải cạnh tranh trực tiếp với đối thủ nữa. Nhưng như thế thì chưa đủ và thế là có loại lấy tệp phễu.

3. TARGET BẰNG CÁCH LẤY TỆP PHỄU

Bạn chạy video và lấy tệp đã xem video 25 -50% để chạy lại. 

Ưu điểm của việc này là bạn sẽ không phải Target

Và nó không phải Remarketing. Tôi xin nhắc lại là nó không phải là Remarketing

Đây là 1 chiến dịch truyền thông dài và nó sẽ có hiệu quả về sau.

Có 2 cái cần lưu ý

  1. Video đầu tiên sẽ lấy tệp Lookalike từ người xem và chạy lại 1 video bán hàng khác
  2. Video đầu tiên là truyền thông (Xin nhắc lại là truyền thông không phải quảng cáo)

Video truyền thông với mục tiêu bao gồm truyền thông thương hiệu, truyền thông tạo nhu cầu, truyền thông chuẩn nhận thức.

 

Trả lời