Tối đa hóa giá trị người dùng – DC UNI

Tối đa hóa giá trị người dùng

 Khi quảng cáo của bạn tham gia đấu giá quảng cáo Facebook. Nó sẽ cạnh tranh với các quảng cáo khác nhắm đến những người trong đối tượng mục tiêu của bạn. Như với tất cả nội dung trên Facebook, Instagram, Messenger và Audience Network. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi hiển thị đúng nội dung. ao gồm cả quảng cáo, cho đúng người vào đúng thời điểm. Chúng tôi cố gắng tối ưu hóa trải nghiệm của mỗi người bằng cách hiển thị cho họ nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ thấy thú vị và hữu ích. Bởi vì chúng tôi cũng giới hạn số lượng quảng cáo mà mọi người nhìn thấy trong Bảng tin của họ, bạn sẽ cạnh tranh với các nhà quảng cáo khác cho một số vị trí giới hạn. 

HẪY XEM XÉT MỘT SỐ VÍ DỤ:

Jasper’s Market bán hoa. Cafe Escape là một nhà hàng. Họ cạnh tranh với các doanh nghiệp khác để hiển thị quảng cáo của họ cho những đối tượng tương tự trong những tuần trước Ngày lễ tình nhân. 

Sally nằm trong đối tượng mục tiêu cho các quảng cáo do Jasper’s Market và Cafe Escape thiết lập. Cô ấy nhấc điện thoại lên, lướt qua Bảng tin Facebook của mình và có cơ hội nhìn thấy một quảng cáo. Các nhà quảng cáo, bao gồm Jasper’s Market và Cafe Escape, cạnh tranh cho vị trí đó thông qua đấu giá quảng cáo. Phiên đấu giá của chúng tôi xác định quảng cáo nào mà Sally nhìn thấy và số tiền mà nhà quảng cáo chiến thắng trả để hiển thị quảng cáo đó cho cô ấy. 

CÁCH CHÚNG TÔI XÁC ĐỊNH QUẢNG CÁO NÀO GIẢNH CHIẾN THẮNG:

Công thức xác định quảng cáo chiến thắng trong một cuộc đấu giá được viết như sau:

[Giá thầu của nhà quảng cáo] x [Tỷ lệ hành động ước tính] + [Giá trị người dùng] = Tổng giá trị

Phiên đấu giá của chúng tôi xếp hạng mỗi quảng cáo đủ điều kiện theo Tổng Giá trị của nó và quảng cáo có Tổng Giá trị cao nhất sẽ thắng. Tổng giá trị là một giá trị số mà chúng tôi tính toán bằng cách sử dụng một số yếu tố. Chúng bao gồm giá thầu bạn đã gửi khi thiết lập quảng cáo, dự đoán của chúng tôi về cách những người trong đối tượng của bạn sẽ phản ứng với quảng cáo của bạn và mức độ liên quan mà chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy quảng cáo của bạn.

GIÁ TRỊ NGƯỜI DÙNG VÀ MỨC ĐỘ LIÊN QUAN

Giá trị người dùng xem xét mức độ liên quan và chất lượng quảng cáo. Quảng cáo của bạn càng phù hợp với đối tượng, thì quảng cáo càng có khả năng cạnh tranh trong các cuộc đấu giá quảng cáo. Ngoài ra, chúng tôi dự đoán một quảng cáo sẽ càng phù hợp với một người, thì nhà quảng cáo càng phải trả ít chi phí để hiển thị quảng cáo đó cho họ, tất cả những thứ khác đều bình đẳng. Các tín hiệu về giá trị người dùng đến từ cách mọi người tương tác với nội dung không phải trả tiền và nội dung trả phí, cũng như chất lượng quảng cáo và trải nghiệm sau nhấp chuột. 

Lưu ý: Facebook xem xét giá trị của người dùng, không phải điểm liên quan trong tính toán Tổng giá trị.

ĐIỂM LIÊN QUAN

Mặc dù mức độ liên quan không được xem xét trực tiếp trong tính toán Tổng giá trị, nhưng nó là một chỉ báo giá trị người dùng quan trọng. Fb chỉ định cho quảng cáo của bạn điểm mức độ liên quan, điểm này ước tính mức độ cộng hưởng của quảng cáo với những người bạn muốn tiếp cận. Điểm mức độ liên quan của quảng cáo càng cao, thì quảng cáo đó càng được coi là hoạt động tốt hơn. Điểm nằm trong khoảng từ 1 đến 10. Điểm 1 cho biết mức độ liên quan thấp và 10 cho thấy mức độ liên quan cao. Chúng tôi hiển thị điểm phù hợp sau khi quảng cáo của bạn nhận được hơn 500 lần hiển thị.

FB DỰA TRÊN ĐIỂM SỐ LIÊN QUAN DỰA TRÊN MỘT SỐ YẾU TỐ, BAO GỒM:

Quảng cáo của bạn đang hoạt động tốt như thế nào

Phản hồi tích cực (ví dụ: cài đặt ứng dụng, nhấp chuột, lượt xem video) mà chúng tôi mong đợi từ những người xem quảng cáo của bạn

Phản hồi tiêu cực (ví dụ: nếu ai đó nhấp vào ” Tôi không muốn thấy điều này ” trên quảng cáo của bạn)

 

Trả lời