Tổng hợp các chính sách quảng cáo của facebook mới nhất 2021 – DC UNI

Tổng hợp các chính sách quảng cáo của facebook mới nhất 2021

Hôm nay, DC UNI gửi đến bạn những chính sách quảng cáo update mới nhất của Facebook trong năm 2021 nhé. Nắm được tất cả 

1 : Chính sách quảng cáo Facebook cập nhật từ tháng 5 năm 2021 https://www.youtube.com/watch?v=LNq-YOZ80xU&t=865s

2 : Hướng Dẫn Tracking đơn hàng trên Trình Quản Lý Quảng Cáo

https://www.youtube.com/watch?v=9UXbsHbfEZ0

3 : Cách cài đặt API chuyển đổi Facebook cho Landing Page

 https://www.youtube.com/watch?v=fmGUZ3vGdw4&t=34s

4 : Facebook sử dụng công nghệ máy móc để phân phối quảng cáo như thế nào?

https://www.facebook.com/business/news/good-questions-real-answers-how-does-facebook-use-machine-learning-to-deliver-ads/?content_id=zBIWsLtrjfSxkuG

5 :Chất lượng quảng cáo: Những điều cần biết

 https://www.facebook.com/business/help/423781975167984#

6 :Cách sử dụng dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo

 https://www.facebook.com/business/help/436113280262012?id=561906377587030

7 : Giới thiệu về xếp hạng chất lượng

https://www.facebook.com/business/help/303639570334185?id=561906377587030

8 : Những thuộc tính không nên đưa vào quảng cáo để cải thiện hiệu quả và chất lượng

 https://www.facebook.com/business/help/1767120243598011

9 : Cách làm tốt nhất để có nội dung quảng cáo hiệu quả trên Facebook

https://www.facebook.com/business/help/1991663177718491?id=271710926837064

10 . 3 bí quyết tạo nội dung giúp phát triển doanh nghiệp của bạn bằng Facebook Business Suite

https://www.facebook.com/business/news/three-tips-to-create-content-that-helps-grow-your-business-using-facebook-business-suite#

11 : Cách vạch ra hành trình của Khách hàng 

https://www.facebook.com/business/learn/lessons/customer-journey-mapping?course_id=2255391488102759&curriculum_id=528076991427354

 

Trả lời